Duik in de verandering

Verandering is als een stromende rivier, soms rustig kabbelend en soms wild stromend. Het kan soms een flinke uitdaging zijn om in deze veranderende stroom te navigeren. Een koers die richting geeft is dan prettig. Maar voordat we de koers bepalen, is het van essentieel belang om de situatie goed te analyseren. Duik in de verandering aan de hand van drie vragen…

Wat is er aan de hand?
Om de verandering succesvol te kunnen ondersteunen, moeten we weten wat er precies aan de hand is. Welke nieuwe tools worden geïntroduceerd? Wie krijgt ermee te maken? Welke processen raakt dat? Wat is de huidige werkwijze en wat verandert er in de nieuwe situatie?

Wat betekent dat (voor mij)?
Zodra we dat weten, kijken we naar wat dit voor de organisatie, teams of medewerkers betekent. Hoe gaan deze digitale veranderingen het werk beïnvloeden? Vraagt het om een andere werkwijze? Welke (nieuwe) vaardigheden zijn er dan nodig? Hoeveel moeite kost het om de verandering eigen te maken? Door deze vragen te beantwoorden, kunnen we een goede inschatting maken van de impact die de verandering vraagt. En dit kan per doelgroep behoorlijk verschillen.

Wat heb ik nodig?
Tot slot kijken we wat er – per doelgroep – nodig is om de verandering succesvol te doorlopen. Hiervoor gebruiken wij vaak het gedragsmodel van Balm als onderlegger voor onze aanpak.

In het gedragsmodel van Balm worden vier fasen genoemd:

  • Fase 1: Openstaan. Iemand staat open voor nieuwe informatie en staat toe dat een verandering begint.
  • Fase 2: Begrijpen, willen, kunnen. Hier ligt de nadruk op leren en ontwikkelen en het verwerven van kennis en vaardigheden.
  • Fase 3: Doen. Toepassen van het geleerde in de praktijk.
  • Fase 4: Volhouden. Iemand heeft geleerd te anticiperen op lastige situaties en gaat er goed mee om.

Voor duurzame verandering is verdieping aan de voorkant dus essentieel. Met het gedragsmodel van Balm als onze gids, kunnen we succesvol navigeren door de uitdagingen die digitale veranderingen vragen.

Toolkit
Om je op weg te helpen, hebben we een toolkit ontwikkeld. Onze toolkit helpt je bij het verdiepen in de verandering, hoeveel impact dat heeft en geeft inzicht in hoe je doelgroep in de verandering staat en wat hij nodig heeft.

Neem jij een duik?